Småland50

  1. #Småland50 är halva sträckan, men går genom samma fantastiska natur som Småland100, med start i Mörtfors för att följa Ostkustleden medurs till Lilla Hycklinge. Loppet följer stigar genom Smålands lummiga skogar, förbi små sjöar och genom idylliska samhällen. Banan består mestadels av stig och skogsväg, men även lite grusväg och asfalt.

  2. Löpning
  3. 81,00 km
  4. 29 juni 2019
  5. Småland100
  6. www.smaland100.com
  7. 100% ospecificerat
  8. Mörtfors, Oskarshamn, Kalmar, Sverige
  9. Torbjörn Westman, Oskarshamn
  10. Totalt har 1 medlemmar Småland50 under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   Totalt 2019  Juni
1. Torbjörn Westman 181 h 54 min 18 h 30 min