Småland100

  1. #Småland100 är ett 100 miles-lopp som går medurs på natursköna Ostkustleden med start och mål i Lilla Hycklinge. Loppet följer stigar genom Smålands lummiga skogar, förbi små sjöar och genom idylliska samhällen. Banan består mestadels av stig och skogsväg men även lite grusväg och asfalt.

  2. Löpning
  3. 162,00 km
  4. 28 juni 2019
  5. Småland100
  6. www.smaland100.com
  7. 100% ospecificerat
  8. Lilla Hycklinge, Oskarshamn, Kalmar, Sverige
  9. Torbjörn Westman, Oskarshamn