Kullamannen Dubbeldöden

  1. Får de som vågar utmana och distansen är godkänd för ultra. Efter att hört publikens jubel, känt den goda grilldoften är det så dags att med skakiga ben ge sig ut på det andra varvet. Det är då man sållar agnarna från vetet men känslan när man passerat Ransvik och vet att det bara är slätmark in till mål är svår att beskriva.

  2. Löpning
  3. 44,00 km
  4. 3 november 2019
  5. Kullamannen Sportklubb
  6. www.kullamannen.com/sv/content...
  7. 100% terräng
  8. Mölle, Skåne, Sverige
  9. Jonas Köhler, Stockholm
  10. Totalt har 3 medlemmar Kullamannen Dubbeldöden under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   Totalt 2019  Oktober
1. Andreas Schöndell 255 h 39 min 11 h 00 min
2. Martin Nilsson 9 h 15 min 0 h 00 min