Vinterspringet

  1. Finns 3km 5 km 10 km 15km

  2. Löpning
  3. 10,00 km
  4. 9 februari 2019
  5. Undenäsbyalag SOK Unden
  6. www.sokunden
  7. 100% ospecificerat
  8. Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
  9. Göran Linnarsson,