Ursvik Ultra

  1. Ursvik Ultra är en varv-tävling och går på ett 15km, 320 höjdmeter, trailspår som heter Ursvik Extreme. Spåret är relativt kuperat och består av en blandning av elljusspår, större och mindre stigar. Underlaget är grus men varierar mellan torrt och hårt, ibland lerigt, ibland isigt eller snömodd beroende på hur vintern varit.

  2. Löpning
  3. Tidslopp
  4. 23 mars 2019
  5. Ulvsjö Multisport
  6. ursvikultrainfo.wixsite.com/ur...
  7. 100% grus
  8. Sundbyberg, Sundbyberg, Stockholm, Sverige
  9. Peter Carlsson,
  10. Totalt har 5 medlemmar Ursvik Ultra under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   Totalt 2019  Mars
1. Marc Karlsson 91 h 40 min 18 h 11 min
2. Göran Säfverblad-HSK 59 h 38 min 16 h 13 min
3. Fredrik Widfeldt 55 h 40 min 13 h 35 min
4. Jonas Köhler 55 h 35 min 10 h 13 min
 annons