david rinnan följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   Totalt 2019  Totalt December

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Marie Olsson 070801 Kvinna 1954 Tyresö 148 h 22 min 6 h 16 min
2. Jonas B 130821 Man 1972 Tyresö 102 h 38 min 1 h 37 min
3. Hans Cahling 131229 Man 1966 Tyresö 2 h 05 min 0 h 00 min
4. Mikael Hult 140102 Man 1970 Göteborg 0 h 00 min 0 h 00 min
5. Carl-Johan Lann 150928 Man 1979 Tyresö 0 h 00 min 0 h 00 min