1979 • Landsbyggden

Förkyld

Notering - Distans
Ingen träning alls, kroppen får vila men huvudet får inte sin endorfin dos.

9 december 2019 - 23:00