Kort om: GI

KostGlykemiskt Index (GI) är ett mått på hur snabbt eller långsamt ett kolhydratrikt livsmedel bryts ner, går ut i blodet och påverkar blodsockret.

När man mäter GI utgår man från en referensprodukt som då får värdet 100. Beroende på om testlivsmedlet höjer blodsockret långsammare eller snabbare jämfört med det vita brödet, så får det lägre eller högre GI.

Men alla GI-tabeller använder inte samma referens utan ibland gäller glukos och i andra fall vitt bröd. GI kan då inte jämföras mellan tabellerna. Om glukos som referens har GI 100 så får sojabönor GI 18. Om vitt bröd används som refens GI 100 får sojabönor G1 25. Då tror man kanske att alla värden kommer att ligga lägre i glukostabellen jämfört med vitt-bröd-tabellen. Men så är inte fallet utan variation kan finnas lite hipp som happ lite upp och ner mellan olika GI-tabeller utan att nån direkt förklaring ges så GI får tas med viss försiktighet.

Livsmedel med högt GI ger en snabb blodsockerhöjning, medan det tar längre tid för de med lågt GI att brytas ner och dessa ger då ett lägre blodsockersvar.

Snabba kolhydrater ger snabbt energi, men den varar inte så länge. Efter att blodsockret nått sin topp, går det ganska fort nedåt igen och då känner man sig ofta trött, okoncentrerad och inte sällan sötsugen. Snabba kan kolhydrater vara bra under träning och direkt efter träning när man önskar snabb effekt.

Långsamma kolhydrater som ger en flackare höjning, längre mättnad, är normalt bättre mellan träningarna.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.
 annons